کدام جهت؟ چه موقع به صورت افقی و چه موقع عمودی عکس بگیریم؟

مسعود وحیدی 2018-11-11

اگر نمیدانید سوژه ای که قصد عکاسی از آن را دارید باید بصورت افقی یا عمودی عکاسی کنید این مختص شماست.

ادامه مطلب

۴ نکته برای بهبود عکاسی از درختان

مسعود وحیدی 2018-11-03

۴ نکته مهم برای بهبود از عکاسی از درختان

ادامه مطلب